ارتباطات ، خبرنگاری

کتاب تاریخ اجتماعی‌‌ رسانه‌ها از گوتنبرگ‌ تا‌ اینترنت

کتاب «تاریخ اجتماعی رسانه‌ها؛ از گوتنبرگ تا اینترنت» نوشته ایسا بریگز و پیتر بِرک و ترجمه دکتر حسن نمک‌دوست تهرانی توسط انتشارات همشهری منتشر شد.

 

در مقدمه مترجم درباره این کتاب، آمده است: «کتاب، دوران آغاز مدرن و اختراع حروف متحرک چاپی و انتشار کتاب‌های چاپی تا پیدایش روزنامه، پست، تلگراف، عکاسی، سینما، تلفن، رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت را در بر می‌گیرد؛ رسانه‌هایی که درون مرزهای جغرافیایی و در تعامل با جامعه بلافصل خود متولد شده‌اند و در وهله نخست باید در چنین بستری مطالعه شوند، به سرعت مرزها را در می‌نوردند و خصلت و کارکردی جهانی می‌یابند. روی‌کرد فراگیر نویسندگان کتاب به مفهوم وسایل ارتباطی، حمل‌ونقل را هم شامل می‌شود و از همین رو کنش متقابل انسان‌ها و جامعه‌ها با راه‌ها، راه‌آهن‌ها و آبراهه‌ها و وسایلی هم‌چون کالسکه، قطار، دوچرخه، بالن، کشتی، هواپیما، اتومبیل، زیردریایی و موشک نیز در کتاب کاویده شده است.»

این کتاب در 657 صفحه و با قیمت 15000 تومان منتشر شده است.

 

[ دانلود فصل اول کتاب - حجم 915K - فرمت PDF ]

 

فهرست:

 • مقدمه مترجم  
 • مقدمه نویسندگان  
 • فصل اول: درآمد   
 • فصل دوم: انقلاب چاپ در گستره تاریخ      
 • فصل سوم: رسانه‌ها و گسترۀ همگانی در اروپای آغازِ مدرن   
 • فصل چهارم: فناوری‌ها و انقلاب‌ها     
 • فصل پنجم: فرایندها و نقش‌های نو  
 • فصل ششم: اطلاعات، آموزش و سرگرمی  
 • فصل هفتم: هم‌گرایی     
 • فصل هشتم: چم و خم فضای سایبر  
 • یادداشت‌های فصل1         
 • یادداشت‌های فصل 2     
 • یادداشت‌های فصل 3      
 • یادداشت‌های فصل 4        
 • یادداشت‌های فصل5        
 • یادداشت‌های فصل 6         
 • یادداشت‌های فصل 7          
 • یادداشت‌های فصل 8        
 • سال‌شمار     
 • برای مطالعه بیشتر      
 • نمایه موضوعی   
 • نمایه نام‌ها      
 • نمایه مطبوعات و سازمان‌ها           

 

مقدمه مترجم

دکتر نمک دوست

برقراری ارتباط مختص انسان نیست و موجودات دیگر کم و بیش به شیوه‌ها و شکل‌های گوناگون با یک‌دیگر ارتباط برقرار می‌کنند، اما انسان را به دو دلیل «موجود ارتباط‌گر» دانسته‌اند:

نخست، تنوع بی‌پایان شکل‌های ارتباطی. افزون بر کاربرد زبان و بهره‌گیری از نظام نمادها، که برخی اندیش‌مندان، فرهنگ را به آن معنا می‌کنند و حیات جامعه‌ها را بی آن میسر نمی‌دانند، هرکنش انسان در بردارنده پیام و معنایی و دارای وجهی ارتباطی نیز هست؛ از بستن یک پنجره تا مشتی گره کرده و از بنا کردن تخت‌جمشید تا ساخت یک رایانه.

دوم، تنها انسان است که می‌تواند یک کنش ارتباطی واحد را، بسته به موقعیت‌ها و بافت‌های مختلف، به شکل‌های گوناگون معنا و تفسیر کند. خندخند، شکرخند، نیش‌خند، پوزخند، تلخند، زهرخند و ... نشان‌دهندۀ تفسیرها و تأویل‌های گوناگون از یک کنش ارتباطی یعنی‌ خندیدن هستند.

اما دلیل سومی نیز وجود دارد. انسان یگانه موجودی است که از رسانه‌ها برای برقراری ارتباط، در مقیاس‌های محلی، ملی و جهانی، بهره می‌گیرد، چندان که تاریخ نوین جامعه‌ها و تمدن انسانی را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان بدون حضور رسانه‌ها درک و فهم کرد. جذابیت و شورانگیزی کتاب حاضر نیز از همین روست. ایسا بریگز و پیتر بِرک،‌ دو مورخ سرشناسِ رسانه‌ها، در کتاب خود به روشنی و دقت تمام نشان می‌دهند که رسانه‌ها درهم‌آمیخته و سرشته وجوه گوناگون حیات اجتماعی‌‌اند، چندان که دگرگونی این، بدون تحول آن و فهم یکی بدون شناخت دیگری امکان‌پذیر نیست.

شیرینی کتاب وجه دیگری هم دارد. داستان رسانه‌ها، از هر دو منظر اجتماعی و فن‌شناختی، بیان‌گر تلاش انسان‌ها برای کسب آگاهی بیش‌تر و به اشتراک گذاشتن آن نیز هست. همین تلاش است که راه را برای گشایش فضای ارتباطی و افزایش فرصت‌های رسانه‌‌ای هموار می‌کند و به رسانه‌ها امکان می‌دهد به گسترش آزادی اندیشه و بیان و پیش‌رفت جامعه‌ها یاری برسانند. نویسندگان کتاب چندبار به این موضوع می‌پردازند که توسعه رسانه‌ها کهنه‌اندیشان را بر سر یک دوراهی گرفتار می‌کند: نه می‌توان مانع توسعۀ رسانه‌ها شد و نه این ‌ممانعت سودی در پی دارد. در واقع، هر مانعی جامعه را آگاه‌ می‌کند که چیزی برای خواندن، دیدن و شنیدن وجود دارد و همین آگاهی، خود منشاء جست‌وجو و کشف ایده‌ها و اندیشه‌های تازه‌ می‌شود.

کتاب، دوران آغاز مدرن و اختراع حروف متحرک چاپی و انتشار کتاب‌های چاپی تا پیدایش روزنامه، پست، تلگراف، عکاسی، سینما،‌ تلفن، رادیو، تلویزیون، ماه‌واره و اینترنت را در بر می‌گیرد؛ رسانه‌هایی که درون مرزهای جغرافیایی و در تعامل با جامعه بلافصل خود متولد شده‌اند و در وهله نخست باید در چنین بستری مطالعه شوند، به سرعت مرزها را در می‌نوردند و خصلت و کارکردی جهانی می‌یابند. روی‌کرد فراگیر نویسندگان کتاب به مفهوم وسایل ارتباطی، حمل‌ونقل را هم شامل می‌شود و از همین رو کنش متقابل انسان‌ها و جامعه‌ها با راه‌ها، راه‌آهن‌ها و آب‌راهه‌ها و وسایلی هم‌چون کالسکه، قطار، دوچرخه، بالن، کشتی، هواپیما، اتومبیل، زیردریایی و موشک نیز درکتاب کاویده شده است.

تاریخ اجتماعی رسانه‌ها در واقع تاریخ مردمی رسانه‌ها نیز هست. نکته قابل تأمل در این تأکید، مقایسه پدیداریِ رسانه‌ها در غرب با کشورهایی مانند کشور ماست. در جهان غرب، دست‌کم در 300 سال گذشته، رسانه‌ها را، اغلب، مردم متولد کرده‌اند و لاجرم رسانه‌ها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در پیوند تنگاتنگ با زندگی مردمان،‌ و نه صرفاً وابسته به دولت، بوده‌اند. اگر مشارکتی بوده است، و نیز منازعه‌ای، می‌توان نقش دولت و مردم ـ‌دانش‌مند، سرمایه‌گذار، پیام‌آفرین یا مخاطب‌ـ را تؤامان دید، اما در کشورهایی همانند کشور ما به طور معمول دولت، واردکننده، مالک، مدیر و پیام‌آفرین اصلی رسانه‌ها بوده و اجازه مشارکت در تولید محتوا و مصرف رسانه‌ها را به مردم داده و یا از آن‌ها ستانده است. توجه به همین تفاوت تا حدودی توضیح می‌دهد که چرا رسانه‌ها در کشور ما نقش اجتماعی خود را چنان که باید ایفا نمی‌کنند.

درباره ترجمه کتاب اشاره به چند نکته اهمیت دارد:

گرچه نام این‌کتاب در اصل «تاریخ اجتماعی رسانه‌ها»ست، اما در آن، جز چند اشارۀ گذرا، توجهی به تاریخ رسانه‌ها در شرق نشده است. از همین رو مترجم به‌تر می‌دانست که عنوان فارسی آن را «تاریخ اجتماعی رسانه‌ها در غرب» در نظر بگیرد و فقط به دلیل رعایت امانت به‌عنوان مورد نظر نویسندگان کتاب وفادار ماند.

ترجمه کتاب براساس ویراست دوم آن (سال 2005) آماده چاپ بود که ویراست سوم «تاریخ اجتماعی رسانه‌ها» منتشر شد (2009 و توزیع 2010). در ویراست جدید، دو فصل چهارم و هشتم کتاب به‌کلی بازنویسی شده و فصل‌های پنجم، ششم و هفتم نیز تغییراتی یافته‌اند. از همین رو مترجم فصل‌های چهارم و هشتم را بار دیگر ترجمه کرد تا تازه‌ترین افزوده‌های نویسندگان نیز در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد، به خصوص‌که قرار است دانش‌جویان ارتباطات بیش‌ترین بهره را از کتاب بگیرند. البته کوشش مترجم آن بود که موضوع‌های درخور توجه ویراست دوم را که در سومین ویراست حذف شده‌اند در توضیح‌های آخر کتاب بگنجاند. تغییرها در سه فصل دیگر بنیادی نبودند. به همین دلیل از بازترجمه فصول پنجم، ‌ششم و هفتم صرف‌نظر شد، اما تلاش شد برخی نکته‌های تازه این سه فصل به آخر کتاب منتقل شوند. بنابراین نسخه فارسیِ موجود در حقیقت آمیزه‌ای از دو ویراست‌ دوم و سوم  کتاب «تاریخ اجتماعی رسانه‌ها»ست. وظیفه خود می‌دانم از انتشارات همشهری که با وجود آماده بودن ترجمه ویراست دوم، از انتشار آن خودداری و فرایند فنی کار را تکرار کرد، سپاس‌گزاری کنم. 

کتاب دورۀ تاریخیِ طولانی را در برگرفته و در آن به رسانه‌ها و موضوع‌های گوناگون با ایجاز و فشردگی پرداخته شده است. رعایت ایجاز گاه سبب شده که در برخی موارد، جمله‌ها و عبارت‌های نویسندگان منفصل به نظر برسند، به همین دلیل مترجم کوشیده است با به‌کار بردن واژه‌ها، عبارت‌ها و جمله‌ها و یا تقطیع‌ها و سجاوندی‌هایی فهم متن را برای مخاطب فارسی‌زبان آسان کند. این فرازها اندک هستند، اما وجود دارند و مسؤولیت درستی‌شان برعهده مترجم است.

هم‌چنین روندها، روی‌دادها، موضوع‌ها و نام‌های مطرح در کتاب، به‌طور معمول برای مردم آن دیار آشنایند، اما شماری از آن‌ها برای مخاطبان ایرانی ناآشنا هستند یا کم‌تر آشنا. عکس‌ها و پی‌نوشت‌های فراوان و مفصل کتاب برای برطرف کردن این کاستی به ترجمه افزوده شده‌اند.

«فرهنگ مصاحب» و «دانش‌نامه ایران» از جمله منابعی بوده‌اند که مترجم برای نگارش توضیح‌های پایان کتاب به آن‌ها مراجعه کرده‌است، ‌اما بیش‌ترین سهم، از آنِ اینترنت است؛ رسانه رسانه‌ها که کماکان در کار شگفت‌زده کردن انسان‌هاست.    

در ترجمۀ این کتاب از دانش عمیق و تجربۀ آقایان عبدالحسین آذرنگ و محمد قائد بهره گرفته‌ام. مهم‌تر این‌که انجام کار بدون راه‌نمایی‌ها و دقت‌نظرهای فراوان خانم شهرزاد مشاور و آقایان مسعود خرسند، برمک بهره‌مند و یونس شکرخواه میسر نبود. تولید فرهنگی کتاب را آقای آرش آذرنگ و تولید فنی کتاب را خانم اعظم فراهانی برعهده داشتند. خانم طاهره رحیمی و آقایان امین خرمی و علیرضا کتابدار نیز در بخش‌های مختلف مترجم را یاری داده‌اند. از همه این دوستان صمیمانه سپاسگزارم. البته نقصان‌های کار، طبعاً برعهده مترجم است. 

و نکتۀ آخر. کتاب حاضر می‌تواند تحول تؤامان رسانه‌ها و جامعه‌ها در غرب را تا حدود زیادی برای دانش‌جویان و دانش‌پژوهان ارتباطات و رسانه‌های کشورمان روشن و نبود منبعی دست‌ اول و روزآمد را در این زمینه جبران کند، اما گام بلند و البته دشوار در این عرصه، نگارش تاریخ اجتماعی رسانه‌های ایران است. امید آن‌که گروهی از دانش‌پژوهان جوان، نوآور و کوشا در حوزۀ ارتباطات و رسانه‌ها به نوشتن چنین تاریخی همت بگمارند.

 


برچسب‌ها: کتاب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم شهریور 1391ساعت 23:18  توسط   | 

معرفی کتاب تغییر در خبر

کتاب "تغییر در خبر: نیروهایی که روزنامه­نگاری را در شرایط بی­ثبات شکل می­دهد" با کوشش ویلسون لووری و پیتر جی. گید سال 2011 از سوی روتلج منتشر شد.

این کتاب به بررسی مشکلات و مسائل تغییر در رویه و فرایند خبر می­پردازد تا پیامدها و مجادلات صنعت روزنامه­نگاری را حل نماید و نیز به دنبال تبیین این است که آیا روزنامه نگاران، سازمان­ها و نهادها پاسخی برای مشکلات، چالش­ها و بی­ثباتی­ها در شرایط فعلی دارند. کتاب حاضر در سه بخش شامل 15 مقاله گردآوری شده است، فهرست کتاب عبارت است از:

بخش 1: مقدمه

1ـ پیچیدگی، بی­ثباتی و تغییر روزنامه­نگاری

2 ـ بازسازی فرهنگ روزنامه­نگاری

بخش 2: ایدئولوژی، فرهنگ و نهادها

3 ـ روزنامه­نگاری و دموکراسی

4 ـ پست مدرنیسم، بی­ثباتی و روزنامه­نگاری

5 ـ فراخوانی و چالش برای تنوع

6 ـ اجتماعات، هویت فرهنگی و اخبار

7ـ  تغییرات در ساختار قدرت اجتماعی

8 ـ خبر: نهاد و آینده آن؟

بخش 3: بازارها، سازمان­ها و حرفه

9 ـ روزنامه­نگاری تجاری

10 ـ جداسازی بازار رسانه­های جمعی

11 ـ تغییر در ادراک سازمان­ها

12 ـ روزنامه­نگاری و فناوری­های دیجیتال

13 ـ گزارش­های خیلی زیاد، زمان خیلی کم

14 ـ شروع­های حرفه­ای کجاست

15 ـ روزنامه­نگاری تعاملی


برچسب‌ها: کتاب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم شهریور 1391ساعت 16:47  توسط   | 

معرفی کتاب نقش‌آفريني رسانه‌ها در جامعه دانايي متشر شد

 
 
دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها کتاب «نقش آفريني رسانه‌ها در جامعه دانايي» را به نويسندگي دکتر حسين مستقيمي منتشر کرد.

نام کتاب: نقش آفريني رسانه‌ها در جامعه دانايي/ نويسنده: حسين مستقيمي/ قطع: رقعي/ تعداد صفحات: 216 / شمارگان: 1500 نسخه/ چاپ اول: 1390/ قيمت: 4000 تومان/ ناشر: دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها

به گزارش روابط عمومي دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، کتاب حاضر برگرفته از رسالة دکتراي نويسنده با عنوان «تبيين نقش و جايگاه رسانه‌ها در جامعه دانايي و ارائه رويکرد مديريتي متناسب با آن» است که زمينه‌هاي دانش‌افزايي و رسيدن به معرفت هم در روش تحقيق و هم مباحث نظري، در آن مورد توجه قرار گرفته است.

نويسنده در بخش‌هاي هفت گانه کتاب مي‌کوشد با اشراف بر عناصر فرهنگ و ارتباطات، ضمن تبيين نقش و جايگاه رسانه در جامعه دانايي محور، فاصله بين حقيقت رسانه‌اي تا رسانه ايده‌آل در جامعه آرماني را ترسيم نمايد.

وي با تأکيد بر جامعه اطلاعاتي و اهميت توليد دانش در جوامع امروزي، به تشريح ارزش و مختصات جامعه دانايي مي‌پردازد و در اين فراز، نتايج درخوري را به خواننده عرضه مي‌‌کند.

نگارنده در اين اثر بيان مي‌کندکه جامعه دانايي يک آرمان گريز ناپذير در مسير توسعه و تعامل هر ملتي است که در آن گردش امور مبتني بر دستاوردها، اطلاعات و شاخص‌هاي علمي است و رسيدن به آن جز با بهره‌گيري از ابزار رسانه امکان‌پذير نيست.

رسانه در اين گذار به عنوان يکي از ابزار و وسايلي است که مي‌تواند با نفوذ و کارکردهاي متفاوت، جوامع را در دستيابي به اهداف خاص خود ياري دهد. در دنياي امروز با وجود امکانات نوين و گستردگي عرصه پژوهش اين امکان در اختيار نظريه‌پردازان و پژوهشگران رسانه قرار داده شده است تا با به آزمون گذاشتن نتايج تحقيقات خود، کاربردها و کارکردهاي نويني را در زمينه تأثير گذاري رسانه‌ها به دست آورند.

وي ضمن تاکيد بر تدوين الگوهاي هنجاري متناسب با عملکرد رسانه‌ها اذعان مي‌دارد که رسانه‌ها در حال حاضر از الگويي تبعيت مي‌کنند که فاقد راهبردهاي جامع در خصوص نقش و جايگاه خود در يک جامعه آرماني هستند. اين وضعيت مي‌تواند منجر به بحران رسانه‌ها و نابساماني‌هاي رفتاري آن‌ها در حوزه ارتباطات اجتماعي ‌شود که براي نقش‌آفريني مؤثر لازم است تا الگويي هنجاري براي مديريت رسانه‌ها ترسيم شود و  کارکردهاي کلان فرهنگي و اجتماعي در آن مدنظر قرار گيرد. اين تحقيق در صدد تبيين اين چيدمان از رسانه‌ها در جامعه دانايي محور است.

 

 فصول مختلف اين کتاب عبارتند از:

 

- يادداشت ناشر

- پيشگفتار

- ديباچه

- مقدمه

1. شناسنامه يک تحقيق نظري

2. سازمان‌هاي رسانه‌اي ميراث عقلانيت ارتباطي

3. مختصات جامعه دانايي

4. رسانه‌ها، راه طي شده

5. راهبرد فرهنگ ارتباطات رسانه‌اي

6. رسانه‌ ايده‌آل در جامعه آرماني

7. رسانه‌ها: راه پيش‌رو

- ضميمه

-  منابع

 

 


برچسب‌ها: کتاب
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام فروردین 1391ساعت 23:50  توسط   | 

دوکتاب تازه از دکتر وردی نژاد

بتازگی از دکتر فریدون وردی نژاد دوکتاب مدیریت بحران وجامعه شناسی خبر منتشر شد.

در تالیف این این دواثر دکتر شهلا بهرامی رشتیانی با دکتر وردی نژاد همکاری داشته اند.

در کتاب جامعه شناسی خبر مباحث مهمی درباره پوشش های خبری.نظریه های ارتباطی وخبرگزاری ها مطرح شده است.

انتشارات ثانیه این کتاب رادر۲۸۴صفحه وبا قیمت۴۸۰۰تومان منتشر کرده است.

درکتاب مدیریت بحران ورسانه ها رفتارها وروندهای ارتباطی.هستی شناسی ومعرفت شناسی بحران ورسانه وبحران ازجمله فصل های کتاب به شمار می آیند.

این کتاب دانشگاهی را انتشارات سمت در۱۶۸صفحه وبه بهای۱۸۵۰تومان روانه بازار کتاب کرده است.

پیش از این کتاب چگونه مهارت های استراتژیک تیم خودرا گسترش دهیم از دکتر وردی نژاد منتشر شده بود.مطالب بیشتر را در سایت دکتر وردی نژاد ببینید.


برچسب‌ها: کتاب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم فروردین 1391ساعت 3:59  توسط   | 

معرفی کتاب «گفتارهايي درباره فرهنگ، ارتباطات و توسعه» منتشرشد

کتاب «گفتارهايي درباره فرهنگ، ارتباطات و توسعه» با گردآوري و ترجمه دكتر حسن بشير از سوي انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد.
دكتر حسن بشير در مقدمه اين كتاب آورده است: ارتباطات در حقيقت سازنده فرهنگ و فرهنگ سازنده ارتباطات است. اين تلازم و تعامل دائمي، در حال توسعه و گسترش روزمره در سطح جهاني است. پديده جهاني شدن در اين رابطه، تنها بخش آشكار اين جريان را نشان مي‌دهد. بخش اعظم اين جريان، در تلاقي مداوم انسان‌ها با يكديگر چه در بعد واقعي و چه در ابعاد مجازي در حال شكل گرفتن است. توريسم جهاني و تحرك انسان در ابعادي فراتر از جغرافياي فيزيكي، نشان‌دهنده رشد شناخت فرامحلي و فراملي انسان‌ها و تلاش در جهت دستيابي هرچه بيشتر به شناخت فرامنطقه‌اي و جهاني است كه در آن سطح از شناخت، فرهنگ و ارتباطات نوعي از تلازم و همبستگي حقيقي و عيني يافته و زمينه‌ساز رشد جهاني براي شناخت هرچه دقيق‌تر حوزه‌هاي مغفول در اين زمينه خواهد شد.
در اين كتاب تلاش شده است تا برخي از مقالاتي كه از اهميت نسبتاً بالايي براي معرفي حوزه‌هاي فرهنگ، ارتباطات و توسعه برخوردارند، انتخاب و ترجمه شوند. پنج مقاله از مجموعه مقالات اين كتاب از كتاب معروف «بهترين آثار برگزيده در علوم ارتباطات» به زبان انگليسي، انتخاب شده كه در سال 1999 توسط انتشارات مك‌گروهيل به چاپ رسيده است .ادامه مطلب...


برچسب‌ها: کتاب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم فروردین 1391ساعت 3:54  توسط   | 

معرفی کتاب ارتباطات سياسي در دموکراسي مابعدنوگرايي: چالش در تفوق سياسي

کتاب «ارتباطات سياسي در دموکراسي مابعدنوگرايي: چالش در تفوق سياسي» سال 2011 توسط کيز برانتز و کاترين ولتمر از سوي انتشارات پالگراو مک­ميلان منتشر شد.

اين کتاب مجموعه­اي از مقالات است که به بررسي ارتباطات سياسي در دموکراسي معاصر بر مبناي پژوهش­هاي تطبيقي مي­پردازد. اين مقالات نگرش جديد و شواهد تجربي نو در بازنمايي عمومي سياست­هاي رسانه­اي فراهم مي­آورد. کتاب حاضر در قالب سه فصل شامل 15 مقاله نگاشته شده است که در ذيل فهرست شده است:

 

1ـ مقدمه: نوگرايي و تمرکززدايي ارتباطات سياسي

فصل اول، رويکردهاي جديد در ارتباطات سياسي

2ـ دموکراسي مخاطبان: پيدايش الگويي در ارتباطات سياسي مابعدنوگرايي

3ـ بازنمايي و سياست­هاي رسانه­اي: بازنماييِ بازنمايي در عصر کنايه­آميز

فصل دوم، نوگرايي: تغيير در بازي قدرت بين سياست و رسانه

4ـ نوگرايي و مديريت اخبار در رويکرد نهادي تطبيقي

5ـ تبليغات و محبوبيت سياسي: تأثير بر پوشش خبري و افکار عمومي

6ـ تغييرات در پوشش اخبار سياسي: شخصي­سازي، نگرش متضاد و منفي در روزنامه­هاي انگليسي و آلماني

7ـ فرهنگ در حال گذار روزنامه­نگاري تلويزيوني سياسي

8ـ پرسشي از کنترل: روزنامه­نگاران و سياست­مداران در مصاحبه­هاي سياسي تلويزيون

9ـ تله بزرگ: نقش آفريني سياستمداران در طنز تلويزيوني

فصل سوم، تمرکززدايي: اشکال جديد ارتباطات شهروندي و سياسي

10ـ مصرف­گرايي سياسي به مثابه مشارکت سياسي؟

11ـ پيشگامان جديد روزنامه­نگاري: مشارکت شهروندان در انگليس و هلند

12ـ شکاف فرهنگي جديد: تصور و چالش در سياست­ها و رسانه آلمان

13ـ رسانه­اي شدن انفصال سياسي

14ـ رأي دهي آسان است، فقط دکمه قرمز را فشار دهيد: سياست­هاي ارتباطاتي در عصر برادر بزرگ (سريال برادر بزرگ: گروهي از افراد منزوي که در يک خانه زندگي مي­کنند)

15ـ واقعيت تلويزيون چيست؟ گفتگوي سياسي در فضاي سياسي شبکه­اي

 

براي دانلود کتاب «ارتباطات سياسي در دموکراسي مابعدنوگرايي» بر روي فايل PDF کليک کنيد.(حجم 941 کيلو بايت)

 


برچسب‌ها: کتاب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم فروردین 1391ساعت 17:2  توسط   | 

کتاب خبر - نوشته دکتر یونس شکر خواه

کتاب خبر ، که در بهار سال 1374 به چاپ رسید، برای دهمین بار نیز در سال 1387 به چاپ رسیده و مورد استقبال گسترده دانشگاهیان و خبرنگاران مطبوعات واقع شده است.

 در این کتاب سبک خبرنویسی، ارزش و عناصر آن، تیترها و لیدها و هر آنچه که مربوط به خبر است مورد بر رسی قرار گرفته است.شکر خواه معتقد است که عناصر یاد شده باید طوری باشد که هیچگونه پاسخ منفی از جانب مخاطب وارد نشده و خدشه‌ای در اعتماد عمومی نسبت به رسانه‌ها ایجاد نکند، همچنین رعایت اصول سرعت و مداومت در تماس با حوزه‌های خبری از دیگر اصولی است که در این کتاب به آن اشاره شده است.


برچسب‌ها: کتاب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم فروردین 1391ساعت 21:5  توسط   |